امضای طومار جمعیت طلبکاران شاه خطاب به دادستان کل کشور


سایت طرحسرویس عکس امضای طومار جمعیت طلبکاران شاه خطاب به دادستان کل کشور
0 Comments

جمعیت طلبکاران شاه خطاب به دادستان کل کشور و معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص اموال به سرقت رفته مردم توسط پهلوی در راهپیمایی ۲۲ بهمن با امضای طومار خواستار مسترد کردن دارایی ها و اموال شدند.

امضای طومار جمعیت طلبکاران شاه خطاب به دادستان کل کشور


دیدگاهتان را بنویسید