ببینید | تصاویری از لحظه فرود آپولو ۱۱ بر سطح ماه در سال ۱۹۶۹


سایت طرحاخبار چندرسانه‌ای ببینید | تصاویری از لحظه فرود آپولو ۱۱ بر سطح ماه در سال ۱۹۶۹
0 Comments

تصاویری از لحظه فرود آپولو ۱۱ بر سطح ماه در سال ۱۹۶۹ منتشر شده است. مایکل کالینز تنها در مدار ماند و این فیلم را گرفت./چندثانیه

ببینید | تصاویری از لحظه فرود آپولو ۱۱ بر سطح ماه در سال ۱۹۶۹


دیدگاهتان را بنویسید