تصاویر ماهواره‌ای از خشکی چند دریاچه در ترکیه


سایت طرحدیگر رسانه ها تصاویر ماهواره‌ای از خشکی چند دریاچه در ترکیه
0 Comments

خشکسالی، تغییر اقلیم و برداشت بی‌رویه همه جا یک نتیجه می‌دهد، حتی در کشور پرآبی مثل ترکیه‌.

تصاویر ماهواره‌ای از خشکی چند دریاچه در ترکیه

فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها – اینها تصاویر ماهواره ای از وضعیت چند دریاچه در ترکیه است. خشکسالی، تغییر اقلیم و برداشت بی‌رویه همه جا یک نتیجه می‌دهد، حتی در کشور پرآبی مثل ترکیه‌.  


دیدگاهتان را بنویسید