دولت مکلف به اعطای تسهیلات برای توسعه اقتصاد دریامحور شد


سایت طرحسیاسی دولت مکلف به اعطای تسهیلات برای توسعه اقتصاد دریامحور شد
0 Comments

با مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت مکلف شد نسبت به واگذاری عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیالت، اعمال معافیت ها و مشوق های لازم در سواحل جنوبی به استان ها برای توسعه فعالیت های اقتصاد دریامحور اقدام نماید.

دولت مکلف به اعطای تسهیلات برای توسعه اقتصاد دریامحور شد

به گزارش خبرنگار سیاسی سایت طرح، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 16 آبان)مجلس شورای اسلامی، ماده الحاقی ماده 60 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس دولت مکلف شد نسبت به واگذاری عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیالت، اعمال معافیت ها و مشوق های لازم در سواحل جنوبی به استان ها برای توسعه فعالیت های اقتصاد دریامحور اقدام نماید. بند الحاقی- دولت مکلف است نسبت به واگذاری عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیالت، اعمال معافیت ها و مشوق های الزم در سواحل جنوبی به استان ها برای توسعه فعالیت های اقتصاد دریامحور اقدام نماید. پایان پیام/


دیدگاهتان را بنویسید