راه‌اندازی ۵۲۰ نیروگاه خورشیدی خانگی برای مددجویان ایلامی تا پایان امسال


سایت طرحاستانها راه‌اندازی ۵۲۰ نیروگاه خورشیدی خانگی برای مددجویان ایلامی تا پایان امسال
0 Comments

مدیرکل کمیته امداد ایلام گفت: تا پایان امسال با مشارکت شرکت نیروی برق و بانک ملی، تعداد ۵۲۰ نیروگاه خورشیدی خانگی برای مددجویان استان راه‌اندازی می‌شود.

راه‌اندازی ۵۲۰ نیروگاه خورشیدی خانگی برای مددجویان ایلامی تا پایان امسال

به گزارش سایت طرح از ایلام ناصر مرادی مدیرکل کمیته امداد استان ایلام در دیدار با مدیر امور شعب بانک ملی استان ایلام گفت: تا پایان امسال با مشارکت کمیته امداد، شرکت نیروی برق و بانک ملی  استان تعداد 520 نیروگاه خورشیدی خانگی برای مددجویان استان راه اندازی می شود.  وی افزود:هدف از راه اندازی این نیروگاهها ایجاد اشتغال پایدار و خانگی برای نیازمندان استان است  مدیرکل کمیته امداد استان ایلام یاد آور شد: تاکنون عملیات اجرایی 160 طرح از این نیروگاهها آغاز شده و تا پایان امسال همه این طرحها اجرایی می شوند.  مرادی اضافه کرد: در راستای توانمندسازی خانواده های مددجو و اشتغال زایی برای خانواده ها تا پایان سال بیش از 7 هزار و 180 فرصت شغلی توسط کمیته امداد اجرایی خواهد شد  وی عنوان کرد:بیش از یک هزار و 500 فرصت شغلی از این تعداد با مشارکت بانک ملی استان بوده و از طرف بانک ملی 171 میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال زایی مددجویان پرداخت می شود.  طالب یاسمی مدیر امور شعب بانک ملی استان ایلام نیز در این نشست عنوان کرد: این بانک برای عمل کردن به تعهدات بانک ملی برای اشتغال زایی نیازمندان آمادگی کامل دارد.  وی افزود:مشارکت در اشتغال زایی برای مددجویان کمیته امداد هر ساله از برنامه ها و تعهدات بانک ملی استان بوده و ما به اینکار افتخار می کنیم.  مدیر امور شعب بانک ملی استان ایلام تصریح کرد: بانک ملی استان سال گذشته به همه تعهدات خود برای اشتغال آفرینی مددجویان استان عمل کرده و امسال نیز علی رغم محدودیت در منابع و اعتبارات تلاش خواهیم کرد 100 درصد تعهدات بانک ملی در این زمینه عملیاتی شود.  به گزارش سایت طرح از ایلام، بیش از ۷۰ هزار نفر در ایلام از خدمات کمیته امداد برخوردارند.   پایان پیام/


دیدگاهتان را بنویسید