راهپیمایی مردم اهواز در محکومیت اهانت به مرجعیت شیعه و ولایت


سایت طرحسرویس عکس راهپیمایی مردم اهواز در محکومیت اهانت به مرجعیت شیعه و ولایت