سرپرست شرکت عمران پردیس: واحدهای املاکی غیرقانونی پلمپ می‌شوند/ لیست واحدهای خالی از سکنه برای اعمال مالیات، به اداره امور مالیاتی ارسال شد


سایت طرحگروه صوت و تصویر سرپرست شرکت عمران پردیس: واحدهای املاکی غیرقانونی پلمپ می‌شوند/ لیست واحدهای خالی از سکنه برای اعمال مالیات، به اداره امور مالیاتی ارسال شد
0 Comments

سرپرست شرکت عمران پردیس: واحدهای املاکی غیرقانونی پلمپ می‌شوند/ لیست واحدهای خالی از سکنه برای اعمال مالیات، به اداره امور مالیاتی ارسال شد

سرپرست شرکت عمران پردیس: واحدهای املاکی غیرقانونی پلمپ می‌شوند/ لیست واحدهای خالی از سکنه برای اعمال مالیات، به اداره امور مالیاتی  ارسال شد


دیدگاهتان را بنویسید