فیلم|روایتی از راهپیمایی روز قدس در یزد/ اسرائیل چون میت در حال احتضار است


سایت طرحگروه صوت و تصویر فیلم|روایتی از راهپیمایی روز قدس در یزد/ اسرائیل چون میت در حال احتضار است