فیلم| بازدید معاون رئیس جمهور از پروژه لایروبی خلیج گرگان


سایت طرحگروه صوت و تصویر فیلم| بازدید معاون رئیس جمهور از پروژه لایروبی خلیج گرگان