فیلم| دستگیری عامل تخریب خودروی پلیس


سایت طرحجامعه فیلم| دستگیری عامل تخریب خودروی پلیس
0 Comments

فردی که با قمه چندین خودرو از جمله ماشین پلیس را تخریب کرده بود در کمتر از نیم ساعت شناسایی و دستگیر شد.

فیلم| دستگیری عامل تخریب خودروی پلیس

به گزارش خبرنگار انتظامی سایت طرح، مرد جوانی که با قمه چندین خودرو از جمله یک دستگاه خودروی پلیس را تخریب کرده بود در کمتر از نیم ساعت شناسایی و دستگیر شد.


دیدگاهتان را بنویسید