فیلم| فرمانده‌ای که تحریم‌ها را با عمل‌گرایی و حضور در صحنه‌ دور می‌زند


سایت طرحگروه صوت و تصویر فیلم| فرمانده‌ای که تحریم‌ها را با عمل‌گرایی و حضور در صحنه‌ دور می‌زند