فیلم| گل اول پرسپولیس به پیکان توسط ترابی


سایت طرحگروه صوت و تصویر فیلم| گل اول پرسپولیس به پیکان توسط ترابی