نیاز به تمامی گروه‌های خونی در استان فارس بحرانی شد


سایت طرحاستانها نیاز به تمامی گروه‌های خونی در استان فارس بحرانی شد
0 Comments

در حال حاضر باتوجه به سرمای زمستان و کاهش حضور اهداکنندگان خون، استان فارس به تمامی گروه‌های خونی نیاز فوری و بحرانی دارد.

نیاز به تمامی گروه‌های خونی در استان فارس بحرانی شد

به گزارش سایت طرح از شیراز ،روابط عمومی سازمان انتقال خون استان فارس گفت: باتوجه به اینکه نیاز بیماران به خون و فرآورده های خونی ، مستمر و همیشگی است در حال حاضر استان فارس با توجه به سرمای زمستان و کاهش حضور اهداکنندگان در مراکز اهدای خون استان دچار کمبود زیاد ذخائر خونی شده است.

استان فارس نیاز فوری و بحرانی به تمام گروه های خونی دارد. 

هر یک از شما مردم می توانید با مراجع به مراکز اهدای خون که در سطح شهر وجود دارد ، به حداقل سه بیمار نیازمند خون و فرآورده های خونی جان تازه ای بخشید.

پایان‌ پیام/


دیدگاهتان را بنویسید