هوش مصنوعی و سلامت روان: آیا ما در دل یک تهدید نهفته هستیم؟


سایت طرحعلم و پیشرفت هوش مصنوعی و سلامت روان: آیا ما در دل یک تهدید نهفته هستیم؟
0 Comments

انسان‌ها از نظر ذهنی برای دنیای اشباع شده از هوش مصنوعی آماده نیستند و این لزوم توجه به روانشناسی سایبری را بیش از پیش برجسته می‌کند.

هوش مصنوعی و سلامت روان: آیا ما در دل یک تهدید نهفته هستیم؟

به گزارش گروه علم و پیشرفت سایت طرح، «فناوری همه جا را پر کرده و انسان دیگر حتی کارهای ساده زندگی خود را هم بدون وابستگی به آن انجام نمی دهد» این تعریفی ترسناک از دنیای اشباع شده از هوش مصنوعی در آینده است. هم اکنون نیز هوش مصنوعی بسیاری از جنبه های زندگی ما از جمله مراقبت های بهداشتی، حمل و نقل و ارتباطات را متحول کرده است. با این حال، استفاده از آن چالش‌ها و خطرات بالقوه‌ای را برای سلامت روان ایجاد می‌کند. یکی از نگرانی های مهم تاثیر هوش مصنوعی بر سلامت و رفاه روانی است، زیرا می تواند منجر به احساس انزوا، اضطراب و افسردگی شود. عصر هوش مصنوعی نوید سیل اطلاعات نادرست، دروغ‌های عمیق و حقایق توهم‌آمیز را می‌دهد در چنین شرایطی روانشناسان تازه شروع به دست و پنجه نرم کردن با پیامدها کرده اند. ترس از نظارت مداوم توسط هوش مصنوعی می‌تواند بر سلامت روان تأثیر بگذارد و منجر به فرسودگی شغلی شود


دیدگاهتان را بنویسید