کارت هوشمند ۵۴ راننده حمل ونقل جاده‌ای در کرمانشاه غیرفعال شد


سایت طرحاستانها کارت هوشمند ۵۴ راننده حمل ونقل جاده‌ای در کرمانشاه غیرفعال شد
0 Comments

رییس اداره حقوقی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون در حوزه حمل و نقل کالا کارت هوشمند ۳۴ راننده و در بخش مسافر کارت هوشمند ۲۰ راننده، غیرفعال شده است.

کارت هوشمند ۵۴ راننده حمل ونقل جاده‌ای در کرمانشاه غیرفعال شد

فرزاد مرادی، رییس اداره حقوقی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه امروز در گفت‌وگو با خبرنار فارس در کرمانشاه، اظهار کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۳۰ جلسه کمیسیون‌های ماده ۱۱ و ۱۲ تشکیل شده که در این جلسات به ۴۸۲ پرونده تخلف رسیدگی شده است. وی گفت: ۱۶ جلسه کمیسیون ماده ۱۱ اختصاص یافته که در این جلسات به ۳۷۴ پرونده تخلف رانندگان ناوگان حمل و نقل کالا و مسافر رسیدگی شده است. رییس اداره حقوقی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه در خصوص برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۱۲، گفت: در مجموع برای حوزه کالا و مسافر ۱۳ جلسه برگزار شده است و در این جلسات به تخلف ۱۰۸ شرکت رسیدگی شده است. وی درباره احکام صاده در کمیسیون ماده ۱۲، افزود: در مجموع هر دو بخش ۷۱ رای جریمه، ۲۷ رای برائت و ۷ رای لغو فعالیت یک ماه و ۳ رای تذکر برای شرکت‌های متخلف صادر شده است. مرادی درباره برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۱۱ رسیدگی به تخلفات رانندگان بخش کالا و مسافر، گفت: در مجموع هر دو بخش ۱۶ جلسه تشکیل شده، که به‌صورت اختصاصی ۱۰ جلسه مربوط به حوزه کالا و ۶ جلسه مربوط به مسافر بوده و به تعداد ۳۷۴ تخلفت رانندگان رسیدگی شده که از این تعداد پروده ۲۷۰ راننده کالا و ۹۵ راننده حوزه عمل و نقل عمومی مسافر بوده است. وی در خصوص احکام صادره، خاطرنشان کرد: در حوزه حمل و نقل کالا از مجموع ۲۷۹ پرونده تخلف رانندگان، تعداد ۲۲۲ راننده تذکر کتبی، ۳۴ راننده کارت هوشمند آن‌ها غیرفعال و ۲۳ راننده رای برائت گرفتند. رییس اداره حقوقی درباره اعمال قانون و رای صادره برای رانندگان متخلف بخش مسافر، گفت: از تعداد ۹۵ راننده؛ ۴۱ راننده تذکر کتبی، کارت هوشمند ۲۰ راننده غیرفعال و ۳۴ راننده رای برائت دریافت کردهاند.


دیدگاهتان را بنویسید