کشف پیکر صدها فلسطینی در گورهای دسته‌جمعی، فرانسه را نگران کرد!


سایت طرحبین‌الملل کشف پیکر صدها فلسطینی در گورهای دسته‌جمعی، فرانسه را نگران کرد!
0 Comments

کشف پیکر صدها شهید فلسطینی از گورهای دسته جمعی در نوار غزه باعث شد فرانسه نسبت به این جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی به ابراز نگرانی بسنده کند.

کشف پیکر صدها فلسطینی در گورهای دسته‌جمعی، فرانسه را نگران کرد!


دیدگاهتان را بنویسید