کلیشه شکم و موشک؛ هزینه نظامی ایران چقدر است؟


سایت طرحمجله فارس پلاس کلیشه شکم و موشک؛ هزینه نظامی ایران چقدر است؟
0 Comments

هزینه برنامه موشکی، منطقه‌ای، حقوق پرسنل نیروهای مسلح، حفاظت از مرزها، حفظ امنیت شهر و روستا، تجهیزات نظامی و … همگی از این بودجه ۶.۸ میلیارد دلاری تامین می‌شود. کل بودجه نظامی ایران در سال ۲۰۲۲ تنها معادل ۲.۶% کل حجم اقتصاد کشورمان بود.

کلیشه شکم و موشک؛ هزینه نظامی ایران چقدر است؟

فارس پلاس؛ روایت روز – موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI) در آخرین گزارش سالیانه خود (آپریل ۲۰۲۳) آماری از هزینه نظامی کشورهای جهان را مکتوب کرده است. () میزان هزینه نظامی سال ۲۰۲۲ کشورهای جهان ۲.۲۴ تریلیون دلار بود. این عدد بالاترین رقم در تاریخ جهان است.  روند هزینه نظامی پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ نزولی بود اما سیر این روند پس از لشکرکشی آمریکا به همسایه شرقی و غربی ایران در سال ۲۰۰۱ تاکنون صعودی شد.  

روند صعودی هزینه نظامی جهان به تفکیک ۵ قاره | بازه زمانی: ۱۹۹۰ – ۲۰۲۲ میلادی منبع: SIPRI

 

بیشترین هزینه نظامی جهان متعلق به کدام کشورهاست؟

آمریکا، چین، روسیه، هند و عربستان سعودی دارنده بالاترین بودجه نظامی جهان در سال ۲۰۲۲ بودند.  بودجه نظامی آمریکا در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۸۷۷ میلیارد دلار بود و قریب به ۴۰% مجموع هزینه نظامی جهان را به خود اختصاص داد. چین ۱۳ %، روسیه ۳.۹%، هندوستان ۳.۶ % و عربستان سعودی ۳.۳ % از کل هزینه نظامی جهان را انجام دادند. بیش از ۶۳% کل هزینه نظامی جهان در سال ۲۰۲۲ متعلق به این پنج کشور است.

بودجه نظامی آمریکا از مجموع بودجه نظامی ۹ کشور بعدی خود در جهان یعنی چین (۲۹۲ میلیارد دلار)، روسیه (۸۶.۴ میلیارد دلار)، هند (۸۱.۴ میلیارد دلار)، عربستان سعودی (۷۵ میلیارد دلار)، انگلیس (۶۸.۵ میلیارد دلار)، آلمان (۵۵.۸ میلیارد دلار)، فرانسه (۵۳.۶ میلیارد دلار)، کره جنوبی (۴۶.۴ میلیارد دلار) و ژاپن (۴۶ میلیارد دلار) بیشتر است.

اوکراین (۴۴ میلیارد دلار)، ایتالیا (۳۳.۵ میلیارد دلار)، استرالیا (۳۲.۳ میلیارد دلار)، کانادا (۲۶.۹ میلیارد دلار) و رژیم صهیونیستی (۲۳.۴ میلیارد دلار) در رده یازده تا پانزدهم کشورهای دارای بیشترین هزینه نظامی در سال ۲۰۲۲ هستند.

در مجموع ۸۲% کل هزینه نظامی جهان معادل ۱۸۴۲ میلیارد دلار متعلق به این چهارده کشور و رژیم صهیونیستی است.  

چهل کشور دارنده بالاترین هزینه نظامی جهان  منبع: SIPRI  

هزینه نظامی ایران و همسایگان در سال ۲۰۲۲ چقدر است؟

عربستان سعودی ۷۵ میلیارد دلار هزینه نظامی کرده که از این حیث پنجمین بودجه نظامی در جهان و بالاترین هزینه نظامی در منطقه غرب آسیاست. عربستان ۳۵ میلیون نفر جمعیت دارد. این هزینه معادل ۷.۴% از کل حجم اقتصاد سعودی است.

پنج کشور آمریکا، چین، روسیه، هند و عربستان سعودی دارای بالاترین بودجه نظامی در جهان هستند. این پنج کشور بیش از ۶۳% کل هزینه نظامی جهان را در سال ۲۰۲۲ انجام دادند.


دیدگاهتان را بنویسید