افزایش مجدد هیجان با توزیع قدرت / ادامه روند دیپلماسی چندجانبه ایران و آمریکا / نیازمند نخبگان با فهم بین المللی گرایی، نسلی و جنسیتی هستیم

امروز ساخت اجتماعی ایران خیلی در وضعیت رکود قرار دارد، و نسبت به بسیاری از موضوعات سیاسی و دیگر حوادث واکنش جدی از خودش نشان نمی دهد. اما عرصه پالیتی ... Read MoreRead More

0 Comments

سخنان کمتر شنیده شده محقق داماد و پورجوادی در باره زبان فارسی / معنی جدیدی از «مسلمان» بودن / ادعای هویت طلبان برخی آذربایجانی ها چقدر درست است؟

محقق داماد: علامه حلی که عرب است، می‌گوید: «اگر فرد فارسی بلد است ترجیح دارد به زبان فارسی تکبیر بگوید، چرا؟ چون زبان فارسی زبان یک کتاب آسمانی است که ... Read MoreRead More

0 Comments

ماموریت آن که دختری را در خیابان کتک می زند

خدای زمینی شده تارانده می‌شود تا آدمیان بتوانند بی‌واسطه به یکدیگر نظر کنند. رابطه‌های انسانی بدون وساطت امکان‌پذیر شود. بتوانند با یکدیگر صریح باشند. با هم به نحو انسانی دوستی ... Read MoreRead More

0 Comments

نشانه‌ها و علل شورش 

از نظر بیکن، نخبگان و سرآمدان جامعه، مسئله‌ی اصلی حاکمان نیستد، زیرا همواره حکومت می‌تواند با آن‌ها به توافق برسد. یا آنها را می‌خرند یا اعدام می‌کنند. مشکل اصلی حکومت، ... Read MoreRead More

0 Comments

عبور از دوران استفراغ جهل / راه حل کنونی ما چیست؟

وقتِ خیزش به‌درون و انزوا سپری شده؛ وقتِ عبور از «وقت» است. وقت کنش در اجتماع است. وقت تحرک و پویایی در اجتماع است. وقت خیزش برای شکوفایی هر فرد ... Read MoreRead More

0 Comments

چرا ارتش انقلابی چین، مدافع منافع ملی و توسعه گرا شد؟ / چگونه ارتش چین از اقتصاد کنار گذاشته شد؟

با توجه به اینکه ارتش در ۱۹۷۹ پیشرفته‌ترین سازمان چین بود و حجم عظیمی از امکانات را در اختیار داشت، با اجرای سیاست درهای باز بهترین گزینه برای واردشدن به ... Read MoreRead More

0 Comments